eLabBlog

Biotechnologische software: Bouwen of niet bouwen, dat is de vraag...

Door Zareh Zurabyan 9 min lezen 18 apr 2024

Zelf bouwen vs. gebruik van kant-en-klare software en de weg naar digitale duurzaamheid 

Wanneer u overweegt om intern software te ontwikkelen of een kant-en-klare oplossing aan te schaffen voor uw biotechnologische toepassingen (waaronder laboratoriumactiviteiten, gegevensanalyse of analyse van eiwitplatformen), is het belangrijk om naar de geschiedenis van de trends te kijken. 

Een korte geschiedenis van Software as a Service (SaaS) in de biowetenschappen

Vroege ontwikkeling (pre-internettijdperk - voor de jaren 1990): Voordat het internet in de jaren 90 op grote schaal werd ingevoerd, ontwikkelden biowetenschappelijke en farmaceutische laboratoria voornamelijk hun eigen interne softwareoplossingen om aan specifieke onderzoeksbehoeften te voldoen. Op maat gemaakte software was standaard, aangepast aan de unieke vereisten van elk lab. De ontwikkelingstijd was lang en de kosten waren hoog door de behoefte aan gespecialiseerde expertise en infrastructuur.

Proliferatie van commerciële software (jaren 1990-2000): Met de vooruitgang in computertechnologie en de beschikbaarheid van commerciële software begonnen veel biowetenschappelijke en farmaceutische laboratoria in de jaren 1990 en 2000 commerciële off-the-shelf (COTS) softwareoplossingen te gebruiken. Deze oplossingen boden gestandaardiseerde functies, functionaliteiten en workflows, waardoor er minder behoefte was aan uitgebreide interne ontwikkelingsinspanningen en er kosteneffectieve alternatieven waren voor op maat gemaakte software.

Opkomst van SaaS-modellen (begin 21e eeuw-2000): Het begin van de 21e eeuw zag de opkomst van Software als service (SaaS) modellen, samenvallend met de groei van het internet en cloud computing. Laboratoria begonnen in de jaren 2000 over te stappen van software op locatie naar SaaS-oplossingen in de cloud om onderzoeksworkflows te stroomlijnen, IT-overhead te verminderen en toegang te krijgen tot gespecialiseerde functies en expertise. SaaS-oplossingen boden voordelen zoals snelle implementatie, schaalbaarheid en prijsmodellen op basis van abonnementen.

Adoptie van SaaS-oplossingen voor de biotechnologie (recente jaren - vanaf 2010): De laatste jaren is er een groeiende trend om gespecialiseerde biotech SaaS-oplossingen te gebruiken die zijn afgestemd op de unieke behoeften van de biowetenschappelijke en farmaceutische industrie. Laboratoria erkennen steeds meer de voordelen van het gebruik van kant-en-klare biotech SaaS-oplossingen, zoals kostenbesparingen, snelle implementatie, continue updates en compatibiliteit met bestaande systemen. Deze trend is sinds de jaren 2010 versneld, met een wijdverspreide adoptie in de hele industrie.

5 voordelen van een abonnement op SaaS in plaats van zelf software te ontwikkelen

#1) Kosten- en tijdsbesparing: Kant-en-klare biotech SaaS-oplossingen elimineren de noodzaak voor uitgebreide ontwikkelingsinspanningen en bijbehorende kosten, zoals het inhuren van gespecialiseerde ontwikkelaars, het opzetten van infrastructuur en doorlopend onderhoud. Door gebruik te maken van kant-en-klare oplossingen kunnen organisaties de investeringen vooraf en de time-to-market aanzienlijk verkorten, waardoor ze hun middelen efficiënter kunnen inzetten en zich kunnen richten op de kernactiviteiten van onderzoek.

#2) Toegang tot gespecialiseerde expertise en functies: Off-the-shelf biotech SaaS-platforms worden vaak ontwikkeld door gespecialiseerde leveranciers met domeinkennis in biowetenschappen en biotechnologie. Deze oplossingen bieden meestal geavanceerde functies, functionaliteiten en workflows op maat van specifieke onderzoeksbehoeften en bieden toegang tot geavanceerde technologieën en methodologieën die intern moeilijk te kopiëren zijn. Door gebruik te maken van gespecialiseerde expertise kunnen organisaties profiteren van best practices, industriestandaarden en baanbrekende innovaties zonder dat er uitgebreide interne ontwikkelingsinspanningen nodig zijn.

#3) Snelle implementatie en schaalbaarheid: Kant-en-klare biotech SaaS-oplossingen zijn ontworpen voor snelle implementatie en schaalbaarheid, zodat organisaties hun onderzoeksworkflows snel kunnen implementeren en naar behoefte kunnen schalen. Deze platforms bieden meestal cloudgebaseerde infrastructuur, geautomatiseerde levering en flexibele prijsmodellen, waardoor ze naadloos kunnen worden aangepast aan groeiende datavolumes, onderzoeksprojecten en gebruikerseisen. Door gebruik te maken van SaaS-oplossingen kunnen organisaties effectiever reageren op veranderende onderzoeksbehoeften en markteisen, en zo zorgen voor flexibiliteit en concurrentievermogen in het dynamische biotechnologische landschap.

#4) Voortdurende updates en onderhoud: Off-the-shelf biotech SaaS-oplossingen worden voortdurend bijgewerkt en onderhouden door de leverancier, waardoor toegang tot de nieuwste functies, beveiligingspatches en prestatieoptimalisaties gegarandeerd is. Door het onderhoud en de updates van de software uit te besteden aan de leverancier, kunnen organisaties de last voor interne IT-teams minimaliseren en verstoringen van de onderzoeksworkflows als gevolg van verouderde of niet-ondersteunde softwareversies voorkomen. Continue updates stellen organisaties ook in staat om de regelgeving, trends in de sector en opkomende technologieën voor te blijven, waardoor de relevantie en duurzaamheid van hun onderzoeksinfrastructuur op de lange termijn wordt gewaarborgd.

#5) Compatibiliteit en integratie: Kant-en-klare biotech SaaS-oplossingen zijn zo ontworpen dat ze compatibel zijn met bestaande onderzoeksinstrumenten, laboratoriumapparatuur en gegevensbeheersystemen, wat naadloze integratie en interoperabiliteit mogelijk maakt. Deze platforms bieden vaak gestandaardiseerde dataformaten, API's en integratiemogelijkheden, waardoor organisaties hun onderzoeksworkflows in meerdere applicaties en platforms kunnen consolideren en stroomlijnen. Door gebruik te maken van compatibele SaaS-oplossingen kunnen organisaties de waarde van hun bestaande investeringen maximaliseren, de toegankelijkheid en samenwerking van gegevens verbeteren en de algehele productiviteit en efficiëntie van onderzoek vergroten.

Nieuwe trend: White Label Software in de farmaceutische industrie

De trend van grote farmaceutische bedrijven om white-label software te kopen en intern te gebruiken, weerspiegelt een strategische verschuiving naar het behouden van controle over bedrijfseigen gegevens en processen, terwijl er gebruik wordt gemaakt van externe technologieoplossingen. In plaats van te vertrouwen op externe leveranciers voor softwareontwikkeling en gegevensbeheer, passen grote farmaceutische bedrijven white-label softwareoplossingen intern aan en implementeren deze, waardoor ze gevoelige gegevens kunnen beschermen, hun activiteiten kunnen stroomlijnen en een concurrentievoordeel kunnen behouden. 

White Label Software Voorbeelden

Laboratoriuminformatiebeheersystemen (LIMS) op maat: Grote farmaceutische bedrijven kunnen white label LIMS software en op maat te maken voor hun specifieke laboratoriumworkflows en behoeften op het gebied van gegevensbeheer. Door intern een LIMS op maat te implementeren, kunnen ze experimentele gegevens, monsters en workflows veilig beheren en volgen zonder afhankelijk te zijn van externe leveranciers.

In-house beheerplatforms voor klinische proeven: In plaats van het beheer van klinische studies uit te besteden aan externe leveranciers, investeren grote farmaceutische bedrijven in white label platforms voor het beheer van klinische studies die kunnen worden aangepast aan hun unieke vereisten. Hierdoor kunnen ze de controle houden over de proefgegevens, patiëntendossiers en naleving van de regelgeving, terwijl het klinische proefproces gestroomlijnd wordt.

Eigen Data Analytics Platforms: Grote farmaceutische bedrijven hebben vaak geavanceerde data analytics mogelijkheden nodig om grootschalige biologische datasets te analyseren, potentiële drug targets te identificeren en onderzoeksstrategieën te optimaliseren. Door white label platforms voor gegevensanalyse te kopen en deze intern aan te passen, kunnen ze krachtige analysetools gebruiken terwijl ze hun eigen gegevens en intellectuele eigendom beschermen.

Tools voor interne samenwerking en communicatie: Om de samenwerking en communicatie tussen onderzoeksteams te vergemakkelijken, kunnen grote farmaceutische bedrijven gebruikmaken van white label samenwerkingsplatforms, projectbeheertools en communicatiesoftware. Deze interne oplossingen maken veilige samenwerking, het delen van documenten en real-time communicatie mogelijk, terwijl de privacy en vertrouwelijkheid van gegevens gewaarborgd blijven.

Naleving van regelgeving en kwaliteitsbeheersystemen: Grote farmaceutische bedrijven moeten voldoen aan strenge regelgevende eisen en kwaliteitsnormen tijdens de ontwikkeling van medicijnen. Door intern white label systemen voor naleving van regelgeving en kwaliteitsbeheer te implementeren, kunnen ze naleving van de richtlijnen van regelgevende instanties garanderen, kwaliteitsgegevens bijhouden en audittrajecten beheren zonder gevoelige gegevens bloot te stellen aan externe leveranciers.

De trend dat grote farmaceutische bedrijven white label software kopen en intern gebruiken, onderstreept het belang van gegevensprivacy, beveiligingen controle in de sterk gereguleerde farmaceutische industrie. Door interne softwareoplossingen op maat te maken en in te zetten, kunnen grote farmaceutische bedrijven de voordelen van externe technologie benutten en tegelijkertijd hun eigen gegevens beschermen en voldoen aan de wettelijke normen.

De 3 belangrijkste pijlers van digitale duurzaamheid: Uitbreiden, Integreren en Ondersteunen!

Om te zorgen voor duurzaamheid (dat wil zeggen, het behouden van optimale prestaties op de lange termijn) bij het implementeren van digitale hulpmiddelen, met name bij de aanschaf van SaaS-oplossingen, moeten biotechbedrijven zich richten op het volgende:

Schaalbaarheid: Kies SaaS-oplossingen die schaalbaar zijn om tegemoet te komen aan de groei en veranderende behoeften van het bedrijf. Geef de voorkeur aan platforms die naadloos resources kunnen schalen, zoals opslag, rekenkracht en gebruikerslicenties, naarmate het bedrijf zijn activiteiten uitbreidt, gegevensvolumes vergroot of nieuwe producten en diensten introduceert. Beoordeel regelmatig de schaalbaarheidsvereisten en pas abonnementsplannen of configuraties aan om voortdurende groei en innovatie te ondersteunen.

Integratie en aanpassing: Selecteer SaaS-oplossingen die robuuste integratiemogelijkheden en aanpassingsopties bieden om aan te sluiten bij de bestaande systemen, workflows en unieke vereisten van het bedrijf. Zorg ervoor dat de gekozen platforms open API's, standaarden voor gegevensinteroperabiliteit en flexibele configuratie-instellingen ondersteunen, zodat een naadloze integratie met interne databases, laboratoriumapparatuur en applicaties van derden mogelijk is. Nauw samenwerken met de SaaS-leverancier om de oplossing af te stemmen op de specifieke behoeften, workflows en bedrijfsdoelstellingen van het bedrijf, door gebruik te maken van aanpassingsmogelijkheden, tools voor workflowautomatisering en professionele services, indien nodig.

Onderhoud en ondersteuning: Geef de voorkeur aan SaaS-oplossingen die betrouwbaar onderhoud, ondersteuning en updates bieden om continue prestaties, beveiliging en compliance te garanderen. Kies leveranciers met een bewezen staat van dienst voor het leveren van tijdige software-updates, patches en verbeteringen, evenals responsieve klantondersteuningsdiensten en technische assistentie. Stel duidelijke SLA's (Service Level Agreements) en communicatiekanalen op met de leverancier om problemen aan te pakken, technische uitdagingen op te lossen en training en ondersteuning te bieden aan eindgebruikers. Regelmatig evalueren en optimaliseren van softwareconfiguraties, bewaken van prestatiecijfers en uitvoeren van feedbacksessies met gebruikers om verbeterpunten te identificeren en de duurzaamheid van de digitale tools op de lange termijn te garanderen.

Door deze strategieën te implementeren kan een biotechbedrijf zijn activiteiten opschalen, digitale tools integreren en aanpassen aan zijn specifieke behoeften en zorgen voor doorlopend onderhoud en ondersteuning voor duurzame digitale transformatie. Deze aanpak stelt het bedrijf in staat om de voordelen van SaaS-oplossingen te benutten en tegelijkertijd de efficiëntie, innovatie en concurrentiekracht in de snel evoluerende biotechindustrie te maximaliseren.

De grote maar! 

Als je bedrijf een unieke workflow heeft of een platform of oplossing vereist die niet kan worden vervuld door kant-en-klare SaaS-opties en besluit om zelf software te bouwen, vormt de integratie met bestaande SaaS-workflows een unieke uitdaging. Er zijn echter verschillende stappen die het bedrijf kan nemen om een succesvolle integratie te garanderen:

#1) Integratiepunten identificeren: Analyseer de functionaliteit van de interne software en bepaal waar deze raakvlakken heeft met bestaande SaaS-workflows. Identificeer integratiepunten waar gegevensuitwisseling of interactie tussen de interne software en SaaS-platforms nodig is.

#2) Gegevensformaten en protocollen standaardiseren: Vaststellen van gestandaardiseerde gegevensindelingen, protocollen en API's voor gegevensuitwisseling tussen de interne software en SaaS-platforms. Zorg voor compatibiliteit met gemeenschappelijke gegevensstandaarden en industriespecifieke indelingen om naadloze integratie en interoperabiliteit mogelijk te maken.

#3) Middleware of integratietools implementeren: Gebruik middleware of integratietools om de communicatie en gegevensuitwisseling tussen interne software en SaaS-platforms te vergemakkelijken. Implementeer API's, webservices of middleware-oplossingen die gegevens tussen verschillende systemen kunnen vertalen, gegevens in realtime kunnen synchroniseren en workflows op meerdere platforms kunnen orkestreren.

#4) SaaS-platforms aanpassen: Samenwerken met SaaS-verkopers om hun platforms of API's aan te passen aan de unieke vereisten van de interne software. Werk nauw samen met leveranciers om aangepaste integraties, plugins of extensies te ontwikkelen die naadloze interoperabiliteit met de interne oplossing mogelijk maken en tegelijkertijd gebruikmaken van de schaalbaarheid, betrouwbaarheid en functies van de SaaS-platforms.

#5) Aangepaste connectoren of plug-ins ontwikkelen: Aangepaste connectors, plugins of adapters bouwen om de integratie tussen de interne software en SaaS-platforms te vergemakkelijken. Ontwikkel aangepaste scripts, API's of middlewarecomponenten die de kloof tussen verschillende systemen overbruggen, zodat gegevens in twee richtingen kunnen stromen en workflows effectief kunnen worden gesynchroniseerd.

#6) Gegevensbeheer en beveiligingsmaatregelen implementeren: Beleid voor gegevensbeheer, toegangscontroles en beveiligingsmaatregelen opstellen om gevoelige informatie te beschermen en naleving van wettelijke vereisten te garanderen. Codering, authenticatie en autorisatiemechanismen implementeren om gegevensoverdracht en toegang tussen de interne software en SaaS-platforms te beveiligen.

#7) Integratie testen en valideren: Grondig testen en valideren van de integratie tussen de interne software en SaaS-platforms om betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en prestaties te garanderen. Test workflows voor gegevensuitwisseling, mechanismen voor foutafhandeling en systeeminteracties in verschillende scenario's om problemen of discrepanties te identificeren en aan te pakken.

#8) Zorg voor training en ondersteuning: Bied training en ondersteuning aan eindgebruikers om ze vertrouwd te maken met de geïntegreerde workflows en software-interfaces. Zorg voor documentatie, handleidingen en gebruikershandleidingen om gebruikers te helpen effectief door de geïntegreerde omgeving te navigeren en hun productiviteit te maximaliseren.

Conclusie

Door deze stappen te volgen, kunnen biowetenschappelijke bedrijven hun interne software effectief integreren met bestaande SaaS-workflows, waardoor naadloze gegevensuitwisseling, samenwerking en workfloworkestratie in de hele organisatie mogelijk wordt. Deze aanpak stelt het bedrijf in staat om de voordelen van in-house en SaaS-oplossingen te benutten en tegelijkertijd de efficiëntie, innovatie en concurrentiekracht van de activiteiten te optimaliseren.

Als je echter aan je digitale reis begint, zijn er veel voordelen om een SaaS te kiezen in plaats van een intern platform te bouwen. 

Bekijk het eLabNext Developer Programma!

Kom meer te weten over eLabNext en hoe we ons SaaS-platform kunnen afstemmen op jouw behoeften.

Aanbevolen Voor jou

4 min lezen 29 mei 2024
Door Jackie Tracey

Digitaliseren vanaf het begin: De voordelen van het digitaliseren van uw nieuwe lab 

Leer hoe Digital Lab Platforms (DLP's) het voorraadbeheer, het maken van protocollen en de samenwerking tussen teams kunnen stroomlijnen, waardoor efficiëntie en organisatie gewaarborgd zijn terwijl u schaalt.

Lees meer
9 min lezen 22 mei 2024
Door Zareh Zurabyan

Democratisering van de digitale hulpmiddelen voor biotech: de kracht van eLabNext ontwikkelaar

Ontdek hoe eLabNext Developer de toegang tot digitale tools democratiseert, een marktplaats voor plug-ins creëert, de betrokkenheid van gemeenschappen bevordert en ongeëvenaard maatwerk biedt.

Lees meer
4 min lezen 16 mei 2024
Door Ahmed Khalil

Een revolutie in wetenschappelijk onderzoek: De kracht van spraakassistenten in laboratoriumdigitalisering

Ontdek hoe de integratie van spraaktechnologie met elektronische labnotebooks (ELN's) workflows stroomlijnt, fouten minimaliseert en R&D versnelt.

Lees meer

Zet vandaag de eerste stap
naar een All Digital Lab!

Plan een persoonlijke demo voor deskundige begeleiding en een gratis evaluatie van uw labworkflow.

nl_NLNL