ELN's, of Elektronische Labnotitieboeken, hebben talloze voordelen ten opzichte van traditionele papieren labjournaals. Een ELN biedt flexibiliteit, de mogelijkheid om efficiënt samen te werken en gegevens te delen met andere laboranten, en de optie om onderzoeksdata te archiveren nadat een wetenschapper het lab heeft verlaten. 

Bekijk het volgende voor meer informatie: