eLabBlog

Laboratoriumactiviteiten beheren

Door eLabNext 8 min lezen 09 apr 2024

Het effectief beheren van laboratoriumactiviteiten kan een complexe uitdaging zijn. Een die aandacht voor detail, toewijding aan processtandaardisatie en een goed begrip van wetenschappelijke processen vereist. Dankzij digitale oplossingen worden laboperaties meer gestroomlijnd, werken ze beter samen en zijn ze effectiever dan ooit.

In deze blog leer je het volgende: 

 1. Wat komt er kijken bij laboratoriumactiviteiten
 2. Wat de grootste uitdagingen zijn
 3. De beste tips voor het verbeteren van laboratoriumactiviteiten
 4. De slimme digitale oplossing voor uw lab

In de ingewikkelde wereld van laboratoriumwerk is het van cruciaal belang om nauwkeurige controle te houden over gegevens, monsters en workflowprocessen. Daarom zijn digitale oplossingen zoals LIMS (Laboratory Information Management Systems) waardevolle hulpmiddelen geworden om de operationele efficiëntie te verbeteren, naleving te garanderen en de integriteit van gegevens te waarborgen.

In deze blog verkennen we de complexe aard van laboratoriumactiviteiten en geven we praktische tips over hoe je je dagelijkse taken kunt versterken en stroomlijnen door gebruik te maken van digitale hulpmiddelen zoals Electronic Lab Notebooks (ELN's) en software voor inventarisbeheer.

Wat komt er kijken bij laboperaties?

Laboratoriumwerkzaamheden omvatten een verscheidenheid aan taken, zoals het bijhouden van monsters, gegevensbeheer, voorraadbeheer, nalevingscontrole en resultaatanalyse. Deze taken moeten nauwkeurig worden uitgevoerd om nauwkeurige resultaten te garanderen en de kwaliteitsnormen te handhaven. 

Elke laboratoriumbewerking - van kwaliteitscontrole tot monsterbeheer en gegevensanalyse tot rapportage - is fundamenteel afhankelijk van precisie en efficiëntie. Traditionele handmatige methoden om deze processen te beheren zijn tijdrovend, foutgevoelig en moeilijk schaalbaar. Van het handmatig bijhouden van gegevens tot papieren inventarisatielogboeken en handgeschreven etikettering, traditionele labmanagementsystemen kunnen een belemmering vormen voor gestroomlijnde labprocessen en -activiteiten.

In het licht hiervan worden digitale hulpmiddelen snel essentieel voor efficiënt laboratoriumbeheer. Laten we eens kijken naar enkele procedures en rollen die bijdragen aan de dagelijkse laboratoriumactiviteiten. 

Essentiële laboratoriumprocedures

Monsterbeheer is een van de kernfuncties van een laboratorium en omvat het volgen van monsters van ontvangst tot de uiteindelijke analyse. Zonder goed monsterbeheer bestaat het risico op kruisbesmetting, verkeerde etikettering of verlies van monsters, wat kan leiden tot onnauwkeurige resultaten en de integriteit van gegevens in gevaar kan brengen. 

Gegevensbeheer is een andere cruciale activiteit binnen laboratoria. Het gaat om het systematisch verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens die voortkomen uit experimenten en testen. Effectief gegevensbeheer zorgt ervoor dat gegevens accuraat, vindbaar en veilig zijn. Dit is niet alleen belangrijk voor de integriteit van de onderzoeksresultaten en testresultaten, maar ook voor het naleven van de wettelijke normen.

Voorraadbeheer speelt een cruciale rol bij laboratoriumactiviteiten, omdat het ervoor zorgt dat alle benodigde reagentia en apparatuur beschikbaar zijn wanneer ze nodig zijn - zonder onderbreking. Goed voorraadbeheer helpt om onnodige downtime te voorkomen die experimenten kan vertragen, om verspilling van middelen te voorkomen en om kostenefficiëntie te garanderen.

Kwaliteitscontrole en -borging processen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de laboratoriumactiviteiten voldoen aan de vereiste normen en betrouwbare, reproduceerbare resultaten opleveren. Dit omvat routinematige kalibratie van apparatuur, validatie van testmethoden en regelmatige audits van laboratoriumprocessen. Hoge normen voor kwaliteitscontrole en -borging ondersteunen de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van laboratoriumresultaten en bevorderen het vertrouwen van belanghebbenden en eindgebruikers.

Samen vormen deze activiteiten de ruggengraat van effectief en betrouwbaar laboratoriumbeheer, zodat laboratoria hun cruciale rol in wetenschappelijke ontdekkingen en kwaliteitsborging in de industrie efficiënt en integer kunnen vervullen.

Laboratoriumrollen

De rollen binnen een laboratorium zijn net zo divers als de laboratoriumactiviteiten zelf. Technici, wetenschappers, gegevensanalisten en managers werken samen om de missie van het lab vooruit te helpen. Een hechte samenwerking, gekoppeld aan naadloze communicatie, vormt de essentie van dynamische laboratoriumoperaties - waarbij elke rol een cruciale rol speelt in de collectieve inspanning. 

 • Technici Ze voeren experimenten uit, onderhouden apparatuur en zorgen voor een soepele uitvoering van de dagelijkse taken. Hun nauwgezette aandacht voor details is cruciaal voor de nauwkeurige uitvoering van laboratoriumprocedures.
 •  Laboratoriumwetenschappers sturen de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen van het laboratorium, formuleren hypotheses, ontwerpen experimenten en analyseren gegevens om de wetenschappelijke kennis te vergroten. Ze zijn de spil in het sturen van de focus van het laboratorium naar innovatieve gebieden.
 •  Gegevensanalisten zijn gespecialiseerd in het interpreteren van complexe datasets en het extraheren van zinvolle inzichten uit experimenten. Hun expertise in statistische analyse en gegevensvisualisatie ondersteunt besluitvormingsprocessen en onderstreept de integriteit van onderzoeksresultaten.
 •  Laboratoriummanagers houdt toezicht op de activiteiten van het laboratorium, zorgt ervoor dat de wettelijke normen worden nageleefd, beheert de budgetten en coördineert de inspanningen van het labteam. Ze spelen een sleutelrol in het uitstippelen van strategieën en zorgen ervoor dat de doelstellingen van het laboratorium efficiënt en effectief worden behaald.

Elk van deze verschillende laboratoriumfuncties draagt bij tot de doeltreffendheid van de laboratoriumactiviteiten. Hun gespecialiseerde vaardigheden en samenwerking zijn essentieel voor het beheren van de complexiteit van laboratoriumwerk en zorgen ervoor dat elk aspect van de laboratoriumfunctie met precisie en zorg wordt uitgevoerd.

Uitdagingen in laboratoriumactiviteiten

Een vlekkeloze werking van het lab is een uitdaging met vele facetten, waarbij elk aspect van de dagelijkse taken komt kijken. Voordat we een aantal van onze toptips en best practices voor het beheren hiervan met je delen, laten we eerst eens kijken naar de hindernissen. Traditionele labbeheersystemen, zoals papieren labdossiers en fysieke inventarislijsten op basis van mappen, kunnen een belemmering vormen voor verschillende aspecten van laboratoriumactiviteiten, waardoor de efficiëntie en doeltreffendheid van het lab in het gedrang komen.

 • Gegevensbeheer en -integriteit: Het beheren van de enorme hoeveelheden gegevens die in laboratoria worden gegenereerd met papieren dossiers is niet alleen omslachtig, maar ook foutgevoelig. Deze systemen maken het moeilijk om veranderingen bij te houden, wat leidt tot potentiële aantasting van de integriteit van gegevens. Wanneer ze worden beheerd in ongelijksoortige platforms, vormen zich datasilo's, waardoor onderzoeksgegevens moeilijk te integreren, analyseren en delen zijn.
 • Voorraadbeheer: Handmatig voorraadbeheer is tijdrovend en leidt vaak tot fouten zoals onjuiste voorraadniveaus of reagentia waarvan de vervaldatum is verstreken. Dit kan leiden tot vertragingen in experimenten en de nauwkeurigheid van testresultaten beïnvloeden.
 • Naleving van voorschriften: Om te voldoen aan de talloze regels op het gebied van wetenschap en kwaliteitsborging is het bijhouden van nauwgezette gegevens en procesvalidatie vereist. Handmatige systemen voor het bijhouden van gegevens, die niet in realtime worden bijgewerkt en geen uitgebreide controletrajecten hebben, maken het naleven van de voorschriften moeilijker en tijdrovender.
 • Efficiënt gebruik van hulpbronnen: Traditionele beheersystemen zoals handmatige inventarislijsten leiden vaak tot inefficiëntie bij de toewijzing en het gebruik van middelen, zoals personeel, apparatuur en tijd. Handmatige planning en voorraadbeheer zijn gevoelig voor fouten, wat leidt tot verspilling en vertragingen.
 • Monstername en -beheer: Het handmatig bijhouden van monsters verhoogt het risico op verkeerde labeling, verlies of verontreiniging. Hierdoor kan de geldigheid van experimenten in gevaar komen en moet werk worden herhaald, wat leidt tot hogere kosten en vertragingen in de tijdlijnen van projecten.
 • Samenwerking en communicatie: Zonder een gecentraliseerd digitaal systeem kunnen samenwerking en communicatie binnen het lab en met externe partners inefficiënt verlopen. Dit heeft invloed op het tijdig delen van gegevens en resultaten, wat de voortgang en besluitvorming vertraagt.

Samengevat draagt de afhankelijkheid van traditionele, niet-digitale labmanagementsystemen aanzienlijk bij aan operationele uitdagingen, met gevolgen voor efficiëntie, naleving en de algehele betrouwbaarheid van laboratoriumresultaten.

Wat zijn de juridische gevolgen als je lab niet gedigitaliseerd is?

De beste tips voor het verbeteren van laboratoriumactiviteiten

We hebben een aantal van de tekortkomingen van niet-digitale systemen bij het beheren van laboratoria besproken. Hier zijn onze toptips om je op weg te helpen naar een meer gestroomlijnde en robuuste bedrijfsvoering: 

1. Digitale labbeheerplatforms integreren

De integratie van digitale laboplossingen zoals LIMS (Laboratory Information Management Systems), ELN (Electronic Lab Notebooks) en digitale voorraadbeheersystemen kan uw traditionele laboratorium omvormen tot een technologische krachtcentrale. Digitale laboratoriumoplossingen zijn ontworpen om de vele uitdagingen aan te gaan die gepaard gaan met het efficiënt en effectief beheren van laboratoriumactiviteiten.

Deze systemen bieden een allesomvattende oplossing voor problemen met gegevensbeheer en -integriteit door gecentraliseerde platforms te bieden waar gegevens veilig kunnen worden geregistreerd, opgeslagen en geraadpleegd, waardoor traceerbaarheid wordt gegarandeerd en fouten bij handmatige gegevensinvoer en -verwerking worden verminderd.

Als het gaat om het beheren van labgegevens, onderscheiden LIMS- en ELN-platforms zich door het aanbieden van een gecentraliseerde, geautomatiseerde hub voor het vastleggen, beheren en delen van gegevens. Dit vergemakkelijkt niet alleen de veilige verwerking en integratie van gegevens, maar bevordert ook het naadloos delen van documenten en protocollen tussen laboratoriummedewerkers. Het voordeel van realtime updates in combinatie met gedetailleerde controletrajecten stroomlijnt het proces van naleving van de wettelijke normen nog verder, waardoor compliance een stuk eenvoudiger wordt.

Lees onze blog over strategieën voor digitaal steekproefbeheer

2. Gegevensbeheer en meer automatiseren met ELN

ELN's, zoals eLabJournalzijn waardevolle digitale hulpmiddelen die de workflows in laboratoria moderniseren door papieren documenten te verplaatsen naar een gecentraliseerd digitaal platform, waardoor de efficiëntie van het begin tot het einde van het project toeneemt. Ze vereenvoudigen het gegevensbeheer, verbeteren de connectiviteit van apparaten en personeel, bieden superieure beveiliging en bevatten slimme functies voor het volgen van monsters en protocolbeheer. 

Met eLabJournal kunnen labgegevens direct worden vastgelegd, waardoor menselijke fouten worden verminderd en de reproduceerbaarheid wordt verbeterd. De toegankelijkheid elimineert tijdverlies door het zoeken naar papieren dossiers en maakt gedetailleerde planning en transcriptie van onderzoeken in minder tijd mogelijk. 

ELN's kunnen ook gemakkelijk delen en samenwerken bevorderen, zowel binnen uw lab als met externe partners. eLabJournal bevat functies voor het veilig delen en samenwerken van gegevens, zodat alle belanghebbenden toegang hebben tot de benodigde informatie en snellere besluitvorming en vooruitgang mogelijk is.

3. Up-to-date blijven met digitale voorraadbeheersystemen

Het gebruik van digitale software voor inventarisbeheer zoals eLabInventory kan de manier veranderen waarop uw laboratorium monsters, reagentia en biologisch materiaal beheert. Met functies zoals het scannen van streepjescodes en realtime meldingen op voorraadniveau kunt u een nauwkeurige, direct toegankelijke inventaris bijhouden. Dit helpt niet alleen bij het voorkomen van dubbele bestellingen, maar zorgt er ook voor dat je nooit zonder essentiële voorraden komt te zitten.

eLabInventory brengt flexibiliteit in het beheer van laboratoriumvoorraden. eLabInventory is op maat gemaakt voor uw unieke workflows voor het bijhouden van inventaris, monsters en specimens en biedt een visuele weergave van uw volledige laboratoriumopstelling. Hierdoor kunt u de opslag van uw laboratoriuminventaris effectief beheren en een volledig controletraject voor elk monster bijhouden. 

De software is overal toegankelijk, zodat gegevens veilig en volgens de regels worden verwerkt. Functies zoals barcodescanning, RFID-scanning en een speciale mobiele applicatie helpen om je voorraad up-to-date te houden en menselijke fouten te verminderen. Bovendien kun je meldingen instellen voor wanneer bepaalde items bijna op voorraad zijn, zodat je nooit meer zonder cruciale materialen komt te zitten.

Bezorgd over de overgang naar digitaal?

Ontdek hoe Boston University een soepele digitale transformatie realiseerde in ons webinar

De slimme digitale oplossing voor uw lab

De voordelen van de integratie van digitale oplossingen zoals eLabJournal en eLabInventory in laboratoriumactiviteiten zijn overduidelijk. Met verbeterd gegevensbeheer, monstertracering en voorraadbeheer, naadloze samenwerking en communicatie, en verbeterde naleving van regelgeving, bieden deze systemen een allesomvattende oplossing voor de belangrijkste uitdagingen waar traditionele laboratoriumactiviteiten mee te maken hebben.

Door het elimineren van handmatige processen die vatbaar zijn voor menselijke fouten, het verhogen van de efficiëntie en nauwkeurigheid in workflows en het bieden van real-time toegang tot gegevens voor alle belanghebbenden, verbeteren digitale oplossingen de algehele efficiëntie en betrouwbaarheid van laboratoria aanzienlijk. Door uw laboratorium te digitaliseren, kunt u uw reis naar operationele uitmuntendheid beginnen.

Aangemoedigd door het potentieel van verbeterde laboperaties? Ontdek eLabNext's suite van oplossingen en maak de toekomst van uw laboratorium workflows op maat met onze geavanceerde digitale lab software.

Begin je reis naar een digitaal lab

en verhoog uw efficiëntie met een persoonlijke demo van de digitale oplossingen van eLabNext.

Aanbevolen Voor jou

4 min lezen 29 mei 2024
Door Jackie Tracey

Digitaliseren vanaf het begin: De voordelen van het digitaliseren van uw nieuwe lab 

Leer hoe Digital Lab Platforms (DLP's) het voorraadbeheer, het maken van protocollen en de samenwerking tussen teams kunnen stroomlijnen, waardoor efficiëntie en organisatie gewaarborgd zijn terwijl u schaalt.

Lees meer
9 min lezen 22 mei 2024
Door Zareh Zurabyan

Democratisering van de digitale hulpmiddelen voor biotech: de kracht van eLabNext ontwikkelaar

Ontdek hoe eLabNext Developer de toegang tot digitale tools democratiseert, een marktplaats voor plug-ins creëert, de betrokkenheid van gemeenschappen bevordert en ongeëvenaard maatwerk biedt.

Lees meer
4 min lezen 16 mei 2024
Door Ahmed Khalil

Een revolutie in wetenschappelijk onderzoek: De kracht van spraakassistenten in laboratoriumdigitalisering

Ontdek hoe de integratie van spraaktechnologie met elektronische labnotebooks (ELN's) workflows stroomlijnt, fouten minimaliseert en R&D versnelt.

Lees meer

Zet vandaag de eerste stap
naar een All Digital Lab!

Plan een persoonlijke demo voor deskundige begeleiding en een gratis evaluatie van uw labworkflow.

nl_NLNL