De eLabNext Cloud-hosted diensten zijn afkomstig van ISO-gecertificeerde datacenters met strikte toegangscontrolemaatregelen. Om de beste kwaliteit ondersteuning te kunnen bieden, hebben de medewerkers van eLabNext toegang tot uw data wanneer zij daarom vragen. Alle medewerkers van eLabNext zijn gescreend en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Voor organisaties met een strikt IT beleid die opslag van data binnen het datacenter van de organisatie vereisen, kunnen we ook eLabNext producten leveren als een On-Premise installatie.