Multi-Tenant Architectuur

Multi-Tenant architectuur en systeemrollen

Onderaan deze pagina vindt u een visueel overzicht.

eLabNext heeft een flexibele multi-tenant architectuur om gebruik door meerdere klanten (tenants) te ondersteunen. Deze tenants kunnen verschillende bedrijfsafdelingen, departementen of onderzoeksgroepen zijn binnen dezelfde organisatie of binnen verschillende instellingen.

Om volledige systeemcontrole te bieden aan klanten met een Private Cloud of On-Premises installatie, kunnen vier systeemrollen worden toegewezen: Systeembeheerder, Organisatiebeheerder, Groepsbeheerder en Eindgebruiker.

De hiërarchie van deze rollen is als volgt: zowel de systeembeheerder als de organisatiebeheerder zijn key-user rollen die acties kunnen uitvoeren op systeem- of organisatieniveau. Binnen elke organisatie worden groepen geconfigureerd en beheerd door een groepsbeheerder. In deze groepen kunnen eindgebruikers documenteren en samenwerken aan verschillende projecten. Naast deze systeemrollen hebben groepsleden een gebruikersrol die hun individuele rechten in elke groep definieert.

Systeemrollen

Systeembeheerder

In de Private Cloud of On-Premises installatie wordt één persoon binnen de klantorganisatie aangewezen als systeembeheerder. De systeembeheerder heeft volledige toegang tot het configureren of bijwerken van technische instellingen die de functionaliteit op systeemniveau beïnvloeden, zoals authenticatie (AD/LDAP), privacy-instellingen en systeembeleid. De systeembeheerder wijst ook de organisatiebeheerder toe en heeft toegang tot alle organisatiespecifieke functies zoals gebruikersaccountbeheer, licentierapportage en instellingen voor organisatiedelen.

Voor een overzicht van alle ondersteunde acties van een systeembeheerder, zie de handleiding.

Organisatiebeheerder

De rol organisatiebeheerder wordt toegewezen door de systeembeheerder en is meestal de key-user die functioneel systeembeheer uitvoert op organisatieniveau. De organisatiebeheerder heeft toegang tot gebruikersaccountbeheer, licentierapportage, gegevensherstel en organisatiedeling, maar is beperkt tot het uitvoeren van deze acties binnen de context van hun eigen organisatie. Voor klanten met een Private Cloud die door meerdere organisaties wordt gebruikt, kan de rol organisatiebeheerder worden toegewezen aan een gebruiker in elke organisatie.

Voor een overzicht van alle ondersteunde acties van een organisatiebeheerder, zie de handleiding.

Groepsbeheerder

Binnen elke organisatie kunnen groepen worden gedefinieerd op basis van welke eindgebruikers toegang hebben tot bepaalde datasets en wie deze mogen delen. Afhankelijk van hoe groepen eindgebruikers toegang nodig hebben tot gegevens en deze moeten kunnen delen, kunnen groepen worden ingesteld. In elke groep wordt een groepsbeheerder toegewezen om een groepsspecifieke configuratie te implementeren van het project, studies, het experiment, opslageenheden, apparatuur, monstertypes en protocollen. Daarnaast kan de groepsbeheerder eindgebruikers aan de groep toevoegen of verwijderen en gebruikersrollen en rechten toekennen aan elke gebruiker in de groep.

Voor een overzicht van alle ondersteunde acties van een groepsbeheerder, zie de handleiding.

Eindgebruiker

De eindgebruikers in het systeem kunnen lid zijn van een of meerdere groepen binnen het systeem. In elke groep heeft een gebruiker rechten op basis van de gebruikersrol die aan diegene is toegewezen in de groep. Een gebruiker kan binnen elke groep een unieke rol hebben die volledige of beperkte toegang geeft tot gegevens die bij een bepaalde groep horen.

Leer meer over rollen en rechten instellen.

Download Architectuur PDF

Zet vandaag de eerste stap
naar een All Digital Lab!

Plan een persoonlijke demo voor deskundige begeleiding en een gratis evaluatie van uw labworkflow.

nl_NLNL