eLabBlog

Beveiliging van laboratoriumgegevens: Beste praktijken en opkomende technologieën

Door eLabNext 8 min lezen 18 jun 2024

In 2023 werd een toonaangevend Amerikaans laboratorium voor kernenergie en schone energie, het Idaho National Laboratory, getroffen door een grootschalig lek in de personeelsgegevens, waarbij de geboortedata, e-mailadressen, telefoonnummers, sofi-nummers, adressen en arbeidsgegevens van zo'n 6.000 medewerkers werden vrijgegeven. Dit was geen op zichzelf staand incident - 2023 was het grootste jaar tot nu toe voor inbreuken op de cyberbeveiliging en de trend zal blijven stijgen. In een tijdperk waarin datalekken en cyberbedreigingen steeds geraffineerder worden, is de beveiliging van laboratoriumgegevens nog nooit zo belangrijk geweest.

Laboratoria, die vaak te maken hebben met gevoelig onderzoek, bedrijfseigen informatie en persoonlijke gegevens, staan voor unieke uitdagingen bij het beveiligen van hun digitale activa. Omdat het landschap van cyberbedreigingen zich blijft ontwikkelen, is het noodzakelijk dat laboratoria goede praktijken voor gegevensbeheer implementeren en op de hoogte blijven van nieuwe trends in gegevensbeveiliging om risico's te beperken en hun gegevens van onschatbare waarde te beschermen.

Als leverancier van digitale laboplossingen begrijpen we deze uitdagingen en helpen we laboratoria van alle soorten om hun gegevensbeveiliging te verbeteren. Lees verder om de best practices en opkomende trends op het gebied van gegevensbeveiliging in laboratoria te ontdekken.

Verken onze uitgebreide gids voor het beheer van labgegevens 

In deze blog behandelen we:

 • Wat is gegevensbeveiliging in laboratoria?
 • Veel voorkomende bedreigingen voor de beveiliging van laboratoriumgegevens
 • De beveiliging van laboratoriumgegevens verbeteren met digitale hulpmiddelen
 • Beste praktijken voor de beveiliging van labgegevens
 • Uw gegevens achter slot en grendel bewaren 

Wat is gegevensbeveiliging in laboratoria?

De beveiliging van laboratoriumgegevens omvat de strategieën, beleidsregels en technologieën die worden gebruikt om gevoelige informatie te beschermen die wordt gegenereerd en opgeslagen in laboratoriumomgevingen. Dit omvat patiëntendossiers, onderzoeksgegevens, intellectueel eigendom en andere gevoelige informatie. Een robuuste beveiliging van laboratoriumgegevens is essentieel om de integriteit van onderzoeksresultaten te behouden, de privacy van patiënten te beschermen en te voldoen aan wettelijke vereisten.

Een allesomvattende benadering van de beveiliging van laboratoriumgegevens omvat het implementeren van geavanceerde versleutelingstechnieken, het instellen van strenge toegangscontroles en het uitvoeren van regelmatige beveiligingsaudits om mogelijke kwetsbaarheden te identificeren en aan te pakken. Daarnaast zijn het trainen van personeel in best practices voor het omgaan met gegevens en het stimuleren van een cultuur van beveiligingsbewustzijn cruciale onderdelen van een succesvolle beveiligingsstrategie.

Robuuste maatregelen voor gegevensbeveiliging zijn niet alleen belangrijk voor de bescherming van intellectueel eigendom, maar ook voor het behoud van de integriteit van wetenschappelijk onderzoek, de naleving van wettelijke normen en het behoud van het vertrouwen van belanghebbenden. Door gevoelige informatie te beveiligen, kunnen laboratoria datalekken voorkomen, kostbare juridische gevolgen vermijden en hun reputatie binnen de wetenschappelijke gemeenschap hoog houden.

Veel voorkomende bedreigingen voor de beveiliging van laboratoriumgegevens

Laboratoria worden geconfronteerd met een groot aantal bedreigingen voor de gegevensbeveiliging, variërend van cyberaanvallen en bedreigingen van binnenuit tot onopzettelijk gegevensverlies. Inzicht in deze veelvoorkomende bedreigingen is de eerste stap in het ontwikkelen van effectieve strategieën om ze te beperken en waardevolle informatie te beschermen.

Ransomware-aanvallen

Ransomware-aanvallen versleutelen kritieke gegevens en eisen losgeld voor het vrijgeven ervan. Deze aanvallen kunnen laboratoriumactiviteiten lamleggen en leiden tot aanzienlijke financiële verliezen. De downtime die door dergelijke aanvallen wordt veroorzaakt, kan lopend onderzoek beïnvloeden, belangrijke bevindingen vertragen en een aanzienlijke verstoring van de dienstverlening aan patiënten en belanghebbenden veroorzaken.

Datalekken

Aanvallers zijn vaak uit op het stelen van gevoelige informatie zoals patiëntendossiers en onderzoeksgegevens. Gestolen medische dossiers kunnen worden gebruikt voor identiteitsdiefstal, verzekeringsfraude of worden verkocht op het dark web. De gevolgen van datalekken zijn onder andere schade aan de reputatie van een organisatie, verlies van vertrouwen van patiënten en partners, om nog maar te zwijgen van mogelijke juridische aansprakelijkheden.

Phishing-aanvallen

Phishing-e-mails verleiden mensen om gevoelige informatie vrij te geven, zoals inloggegevens of financiële gegevens, waardoor de beveiliging van laboratoria in gevaar komt. Deze e-mails zien er vaak legitiem uit, bootsen vertrouwde bronnen na en kunnen leiden tot onbevoegde toegang tot systemen, wat kan resulteren in datalekken of financiële diefstal.

Geavanceerde aanhoudende bedreigingen (APT's)

APT's zijn geraffineerde, gerichte aanvallen door goed gefinancierde groepen die erop uit zijn om doorlopend toegang te krijgen tot netwerken voor spionage of gegevensdiefstal. Deze groepen gebruiken geavanceerde technieken om onopgemerkt te blijven terwijl ze gevoelige informatie verzamelen, die kan worden gebruikt voor concurrentievoordeel, diefstal van intellectueel eigendom of sabotage.

IoT-kwetsbaarheden

Veel medische apparaten en laboratoriumapparatuur maken gebruik van het Internet of Things (IoT). Als IoT-apparaten niet goed beveiligd zijn, kunnen ze worden misbruikt om ongeautoriseerde toegang te krijgen of activiteiten te verstoren. Kwetsbaarheden in IoT-apparaten kunnen leiden tot manipulatie van gegevens, onderbreking van kritieke diensten en potentiële risico's voor de veiligheid van patiënten. De juiste beveiligingsmaatregelen zoals regelmatige updates, sterke authenticatie en netwerksegmentatie zijn essentieel om deze risico's te beperken.

De beveiliging van laboratoriumgegevens verbeteren met digitale hulpmiddelen

Nu laboratoria steeds meer overstappen op digitale oplossingen, zijn er tal van hulpmiddelen in opkomst om de gegevensbeveiliging en operationele efficiëntie te verbeteren. Laten we eens kijken naar enkele van de opkomende technologieën die kunnen helpen om laboratoria gegevensveiliger te maken.

 • Elektronische labnotitieboeken (ELN): ELN's bieden een veilig platform voor het vastleggen en beheren van onderzoeksgegevens. Door laboratoriumnotitieboeken te digitaliseren, maken ze gegevensintegriteit, veilige opslag en eenvoudige toegangscontrole mogelijk. ELN's bieden encryptie en controlesporen, zodat elke wijziging aan de gegevens wordt vastgelegd en de authenticiteit en betrouwbaarheid van onderzoeksgegevens behouden blijft.
 • Systemen voor laboratoriuminformatiebeheer (LIMS): LIMS verbeteren de gegevensbeveiliging door gecentraliseerd gegevensbeheer en toegangscontrole. Deze systemen stroomlijnen laboperaties door gegevensinvoer, monstertracering en rapportage te automatiseren. Met rolgebaseerde toegangscontroles beperken LIMS de toegang tot gegevens tot bevoegd personeel, waardoor het risico van onbevoegde manipulatie van gegevens of inbreuken wordt verkleind. Bovendien kunnen LIMS worden geïntegreerd met andere digitale tools, waardoor een samenhangend beveiligingskader ontstaat voor de hele IT-infrastructuur van het laboratorium.
 • Kunstmatige intelligentie en machinaal leren (AI/ML): AI- en ML-technologieën zorgen voor een revolutie in laboratoriumactiviteiten door voorspellende analyses mogelijk te maken, repetitieve taken te automatiseren en gegevensanalyse te verbeteren. Deze tools kunnen patronen en anomalieën identificeren in grote datasets en inzichten verschaffen die onderzoeksresultaten en operationele efficiëntie verbeteren.

Gegevensbeveiliging met eLabNext

eLabNext biedt uitgebreide functies voor databeveiliging, afgestemd op de behoeften van moderne laboratoria. Onder de productensuite onderscheidt eLabJournal zich door het combineren van de dubbele mogelijkheden van ELN en LIMS in één enkel platform voor R&D. Deze integratie maakt het mogelijk gegevens veilig op te slaan, op te vragen en te beheren, waardoor de algehele efficiëntie en veiligheid in het laboratorium worden verbeterd. Opmerkelijk is dat alle digitale laboplossingen van eLabNext ISO-gecertificeerd voor ISO/IEC 27001de wereldwijd geaccepteerde standaard voor het beheer van informatiebeveiliging.

De belangrijkste beveiligingsfuncties van eLabJournal zijn onder andere:

 • Beveiligd opslaan en ophalen van gegevens: Cloud-gebaseerde oplossingen elimineren single points of failure en zorgen ervoor dat gegevens veilig worden opgeslagen en gemakkelijk terug te vinden zijn.
 • End-to-endencryptie: Alle gegevensoverdracht en opslag worden beveiligd met end-to-end encryptie, zodat gevoelige informatie vertrouwelijk blijft en wordt beschermd tegen ongeautoriseerde toegang.
 • Rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC): Een fijnmazig toegangscontrolebeleid implementeren om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot specifieke gegevens, waardoor de algehele beveiliging wordt verbeterd.
 • Efficiënte gegevensintegratie: Consolideer diverse datasets voor een uitgebreide analyse, waardoor een holistisch beeld ontstaat van labactiviteiten.
 • Multi-Factor Authenticatie (MFA): Verhoog de inlogbeveiliging door meerdere vormen van verificatie te vereisen, waardoor het risico op onbevoegde toegang aanzienlijk afneemt.
 • Effectief gegevensbeheer: Duidelijk beleid opstellen voor databeheer en naleving van regelgeving.
 • Controlesporen en bewaking: Gedetailleerde audit trails bijhouden van alle toegang tot en wijzigingen van gegevens, waardoor grondige controle en naleving van de vereisten voor gegevensintegriteit mogelijk wordt.
 • Betrouwbare gegevensback-ups: Geautomatiseerde back-ups met versleuteling beschermen tegen gegevensverlies, zodat onderzoeksgegevens beschermd blijven.
 • Plannen voor noodherstel: Implementeer robuuste noodherstelplannen om snel gegevensherstel en minimale uitvaltijd te garanderen in het geval van een ramp.

Door gebruik te maken van digitale oplossingen kunnen laboratoria hun databeveiligingsmaatregelen verbeteren, hun activiteiten stroomlijnen en de integriteit en betrouwbaarheid van hun onderzoeksgegevens behouden.

Ontdek hoe eLabJournal van nut kan zijn voor uw laboratorium

Beste praktijken voor de beveiliging van laboratoriumgegevens

Het implementeren van robuuste beveiligingsmaatregelen is essentieel om je te beschermen tegen verschillende bedreigingen en kwetsbaarheden. De volgende best practices kunnen je helpen om de gegevensbescherming in je lab te verbeteren en potentiële risico's te beperken.

Krachtige toegangscontroles implementeren

 • Rolgebaseerde toegang: Verleen toegang op basis van gebruikersrollen om onnodige blootstelling aan gegevens te minimaliseren. Zorg ervoor dat werknemers alleen toegang hebben tot de gegevens die nodig zijn voor hun specifieke rollen, zodat het risico op onopzettelijke of kwaadwillige gegevensschendingen wordt verkleind.
 • Multi-factor verificatie: Voeg een extra beveiligingslaag toe om gebruikersidentiteiten te verifiëren door meerdere vormen van verificatie te vereisen, zoals een wachtwoord en een mobiele verificatiecode. Dit helpt beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, zelfs als één vorm van verificatie gecompromitteerd is.

Regelmatige back-ups van gegevens

 • Frequentie van back-ups: Maak regelmatig back-ups, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks, om gegevensherstel te garanderen in geval van verlies door hardwarestoringen, cyberaanvallen of andere onvoorziene gebeurtenissen. Regelmatige back-ups helpen je om je systeem snel te herstellen en downtime te minimaliseren.
 • Veilige off-site opslag: Gebruik cloudgebaseerde oplossingen om back-ups veilig off-site op te slaan, als bescherming tegen fysieke schade aan on-site opslagfaciliteiten. Off-site back-ups zorgen ervoor dat uw gegevens beschermd zijn tegen gebeurtenissen zoals natuurrampen of brand.

Regelmatige beveiligingsaudits

 • Routine veiligheidscontroles: Voer regelmatig controles uit om kwetsbaarheden in uw systemen en netwerken te identificeren en te beperken. Regelmatige controles helpen bij het handhaven van een robuuste beveiligingshouding door potentiële zwakke plekken aan te pakken voordat ze kunnen worden uitgebuit.
 • Beoordelingen door derden: Huur experts in voor een onbevooroordeelde evaluatie van uw beveiligingsmaatregelen. Beoordeling door derden biedt een frisse blik en kan problemen aan het licht brengen die interne teams over het hoofd zouden kunnen zien omdat ze bekend zijn met de systemen.

Training en bewustwordingsprogramma's voor werknemers

 • Regelmatige trainingssessies: Leer werknemers hoe ze phishingpogingen en andere beveiligingsrisico's kunnen herkennen. Voortdurende training zorgt ervoor dat werknemers op de hoogte blijven van de nieuwste tactieken van cybercriminelen en weten hoe ze adequaat moeten reageren.
 • Bewustzijnsprogramma's: Bevorder een cultuur van beveiligingsbewustzijn binnen het lab door workshops, seminars en regelmatige communicatie over de beste beveiligingspraktijken te organiseren. Bewustwordingsprogramma's helpen het belang van beveiliging in de dagelijkse werkzaamheden te versterken en moedigen proactief gedrag aan.

Plan voor respons bij incidenten

 • Directe stappen na een inbreuk: Zorg voor een duidelijk plan om snel te reageren op datalekken. Dit plan moet de stappen beschrijven die direct na het ontdekken van een inbreuk moeten worden genomen, zoals het isoleren van getroffen systemen, het op de hoogte stellen van belanghebbenden en het starten van herstelprocessen.
 • Toegewijd reactieteam: Stel een team samen dat verantwoordelijk is voor het beheren en beperken van beveiligingsincidenten. Dit team moet getraind zijn in het omgaan met verschillende soorten beveiligingsincidenten, coördineren met andere afdelingen en effectief communiceren om de impact van inbreuken op de organisatie te minimaliseren.

Ontdek hier de volledige reeks functies voor gegevensbeveiliging van eLabNext.

Uw gegevens achter slot en grendel bewaren 

Het garanderen van een robuuste beveiliging van laboratoriumgegevens is niet alleen noodzakelijk, maar ook een cruciaal onderdeel van moderne laboratoriumactiviteiten. Met de toenemende bedreigingen en de hoge inzet van datalekken is het noodzakelijk om best practices toe te passen en gebruik te maken van nieuwe technologieën. Dit omvat het implementeren van geavanceerde encryptiemethoden, het uitvoeren van regelmatige beveiligingsaudits en het bieden van voortdurende training voor laboratoriumpersoneel.

Bij eLabNext zijn we toegewijd om u te helpen bij het bereiken van ongeëvenaarde databeveiliging. Door ons te richten op de nieuwste ontwikkelingen in databescherming en onze beveiligingsprotocollen voortdurend bij te werken, zorgen we ervoor dat de gevoelige informatie van uw lab beschermd blijft tegen potentiële bedreigingen. Dankzij onze toewijding aan gegevensbeveiliging kunt u zich concentreren op uw kernonderzoek en -activiteiten, in het vertrouwen dat uw gegevens beschermd zijn.

Wil je de beveiligingsvoordelen van eLabNext's digitale lab oplossingen zelf ervaren?

Boek vandaag nog een persoonlijke demo!

Aanbevolen Voor jou

3 min lezen 11 juli 2024
Door Zareh Zurabyan

Valkuilen van AI in biowetenschappelijke laboratoria

Van gegevenskwaliteit tot ethische overwegingen: leer hoe u de uitdagingen van AI het hoofd kunt bieden en tegelijkertijd de integratie kunt optimaliseren voor verbeterde laboratoriumactiviteiten.

Lees meer
8 min lezen 09 juli 2024
Door eLabNext

Onze gids voor het optimaliseren van de inkoop van laboratoria

Leer hoe u de inkoop in laboratoria kunt optimaliseren als onderdeel van een robuust voorraadbeheer. Ontdek best practices en stroomlijn laboperaties.

Lees meer
10 min lezen 04 juli 2024
Door Zareh Zurabyan

Hoe zal systematisch AI-gebruik de biotechnologische industrie beïnvloeden?

Leer meer over de belangrijkste aspecten, uitdagingen en een duurzaam toekomstpad voor het implementeren van AI in biotechnologische laboratoria.

Lees meer

Zet vandaag de eerste stap
naar een All Digital Lab!

Plan een persoonlijke demo voor deskundige begeleiding en een gratis evaluatie van uw labworkflow.

nl_NLNL