eLabBlog

Verstandig gebruik van ChatGPT met uw labwerk

Door Zareh Zurabyan 6 min lezen 06 jun 2024

Generatieve AI (GenAI) en ChatGPT zijn een blijvertje. Er zijn ongelooflijk veel toegankelijke AI-assistenten, waaronder CLAUDE.AIMicrosoft CoPilot, LLAMAen anderen, voor onmiddellijke implementatie in professionele workflows. Deze technologieën hebben de manier waarop veel mensen hun werk doen veranderd en de efficiëntie verbeterd.  

Veel biotech- en farmaceutische bedrijven springen langzaam maar zeker op de kar. Kijk maar naar Moderna's recente aankondiging van de integratie van ChatGPT in al zijn bedrijfsfuncties.

Voor de bredere biowetenschappelijke industrie zal het de komende jaren zeer de moeite waard zijn om te leren hoe we deze nieuwe tools kunnen gebruiken en hoe we ze in onze dagelijkse laboratoriumactiviteiten kunnen inzetten om de toegang tot gegevens en inzicht te optimaliseren. 

Als GenAI helemaal nieuw voor je is, vrees dan niet; ik heb een korte lijst gemaakt met 10 directe use-cases en actiepunten voor het gebruik van ChatGPT voor het werk in je lab.

Onthoud, voordat je er dieper op ingaat, dat ChatGPT niet het allesomvattende middel is (voorlopig in ieder geval!). Het is gewoon een hulpmiddel voor je werk. Behandel het als zodanig en controleer en valideer je werk altijd.

#1. Literatuuroverzicht en onderzoeksassistentie

ChatGPT kan onderzoekers helpen om snel grote hoeveelheden literatuur te doorzoeken:

 • De belangrijkste bevindingen uit relevante onderzoekspapers samenvatten.
 • Specifieke informatie zoals methodologieën, resultaten of conclusies uit wetenschappelijke artikelen halen.
 • Hiaten in de bestaande literatuur identificeren en gebieden voorstellen voor verder onderzoek.
 • Inzicht geven in de nieuwste trends en ontwikkelingen in biotechnologisch onderzoek.

Actiepunten

 • Geef ChatGPT specifieke trefwoorden of onderwerpen om naar relevante literatuur te zoeken.
 • Vraag samenvattingen of analyses van geselecteerde papers om er essentiële informatie uit te halen.
 • Vraag ChatGPT om meerdere onderzoeken over een bepaald onderwerp met elkaar te vergelijken om gemeenschappelijke thema's of discrepanties te identificeren.

#2. Optimalisatie experimenteel ontwerp

Onderzoekers kunnen ChatGPT gebruiken om:

 • Ideeën brainstormen voor experimentele ontwerpen op basis van onderzoeksdoelen.
 • Optimaliseer experimentele parameters zoals monstergrootte, concentratie of incubatietijd.
 • Verschillende methodes of benaderingen verkennen om de gewenste resultaten te bereiken.
 • De haalbaarheid en mogelijke beperkingen van voorgestelde experimentele ontwerpen evalueren.

Actiepunten

 • Beschrijf de onderzoeksdoelen en variabelen aan ChatGPT en vraag suggesties voor experimentele ontwerpen.
 • Vraag om feedback over voorgestelde methodologieën en vraag om alternatieve benaderingen of optimalisaties.
 • ChatGPT gebruiken om experimentele omstandigheden te simuleren en mogelijke uitkomsten te voorspellen voordat je echte experimenten uitvoert.

#3. Gegevensanalyse en interpretatie

ChatGPT kan helpen bij gegevensanalyse door:

 • Statistische analyses uitvoeren op experimentele gegevens.
 • Resultaten interpreteren en trends of patronen identificeren.
 • Visualisaties maken om gegevens effectief weer te geven.
 • Inzicht geven in de betekenis en implicaties van onderzoeksresultaten.

Actiepunten

 • Voer ruwe gegevens of samenvattende statistieken in ChatGPT in en vraag om specifieke analyses (bijv. t-tests, ANOVA, regressie).
 • Vraag ChatGPT om complexe statistische concepten of methodologieën die gebruikt worden bij gegevensanalyse uit te leggen.
 • Samenwerken met ChatGPT om alternatieve interpretaties van experimentele resultaten te onderzoeken en conclusies te valideren.

#4. Protocolontwikkeling en probleemoplossing

Onderzoekers kunnen de hulp van ChatGPT inroepen om:

 • Gedetailleerde protocollen ontwikkelen voor experimentele procedures.
 • Technische problemen oplossen die zich voordoen tijdens experimenten.
 • Gids voor het optimaliseren van experimentele workflows en het minimaliseren van fouten.
 • Alternatieve methoden of benaderingen voorstellen om experimentele uitdagingen te overwinnen.

Actiepunten

 • Beschrijf de experimentele procedure of het probleem aan ChatGPT en vraag om stapsgewijze protocollen of tips om problemen op te lossen.
 • Samenwerken met ChatGPT om bestaande protocollen te verfijnen en experimentele workflows te stroomlijnen.
 • Vraag advies aan ChatGPT over de selectie van apparatuur, de bereiding van reagentia en maatregelen voor kwaliteitscontrole.

#5. Hypotheseontwikkeling en -validatie

ChatGPT kan onderzoekers helpen bij:

 • Hypotheses genereren op basis van bestaande gegevens of literatuur door deze in het systeem in te voeren.
 • De haalbaarheid en testbaarheid van voorgestelde hypothesen evalueren op basis van reeds bestaande experimenten
 • Experimenten ontwerpen om hypotheses te valideren en empirisch bewijs te genereren.
 • Iterating op hypotheses gebaseerd op experimentele resultaten en feedback van ChatGPT.

Actiepunten

 • Bespreek onderzoeksdoelen en beschikbare gegevens met ChatGPT om nieuwe hypotheses te genereren.
 • Hulp vragen bij het ontwerpen van experimenten om specifieke hypotheses te testen en verwachte uitkomsten te voorspellen.
 • Experimentele resultaten analyseren in samenwerking met ChatGPT om hypotheses te valideren of te verfijnen en nieuwe onderzoeksvragen te formuleren.

#6. Documentatie en rapporten schrijveng

ChatGPT kan onderzoekers helpen met communicatie, zoals:

 • Opstellen van onderzoeksvoorstellen, experimentele protocollen, manuscripten en rapporten.
 • Zorgen voor duidelijkheid, samenhang en naleving van conventies voor wetenschappelijk schrijven.
 • Redigeren en reviseren van geschreven documenten op grammatica, stijl en inhoud.
 • Feedback van ChatGPT verwerken om de kwaliteit en impact van schriftelijke communicatie te verbeteren.

Actiepunten

 • Geef ChatGPT een overzicht van de belangrijkste punten die in het document moeten worden opgenomen en vraag om hulp bij het opstellen van specifieke onderdelen.
 • Samenwerken met ChatGPT om taal en structuur te verfijnen, zodat het document duidelijk, beknopt en wetenschappelijk accuraat is.
 • ChatGPT gebruiken om figuren, tabellen of grafische samenvattingen te genereren om de visuele presentatie van onderzoeksresultaten te verbeteren.

#7. Deskundig advies en samenwerking

ChatGPT kan onderzoekers samenbrengen door: 

 • Contact leggen met experts in specifieke vakgebieden of disciplines.
 • Interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling vergemakkelijken.
 • Advies en inzichten van experts vragen over complexe wetenschappelijke vragen of uitdagingen.
 • Een samenwerkingsomgeving bevorderen door ChatGPT te integreren in onderzoeksdiscussies en teamvergaderingen.

Actiepunten

 • Beschrijf het onderzoeksonderwerp of de onderzoeksvraag aan ChatGPT en vraag om aanbevelingen voor experts of relevante bronnen.
 • Gebruik ChatGPT om virtuele vergaderingen of discussies met experts te faciliteren om ideeën uit te wisselen en begeleiding te zoeken voor onderzoeksprojecten.
 • Inbreng van ChatGPT en externe experts verwerken in onderzoeksplanning, experimenteel ontwerp en interpretatie van gegevens.

#8. Biologische datamining en -analyse

ChatGPT kan helpen bij het ontginnen van grote hoeveelheden gegevens. Het kan helpen:

 • Biologische databases openen en analyseren om relevante informatie te extraheren.
 • Genomische, proteomische of metabolomische gegevensanalyse uitvoeren.
 • Patronen, correlaties en biologische inzichten identificeren uit grote datasets.
 • Gegevensanalyseresultaten integreren met experimentele bevindingen om zinvolle conclusies te trekken.

Actiepunten

 • Voorzie ChatGPT van specifieke query's of datasets en vraag om hulp bij datamining en -analyse.
 • Samenwerken met ChatGPT om complexe biologische gegevens te interpreteren en mogelijke relaties of trends te identificeren.
 • Gebruik ChatGPT om bioinformatica tools en methodologieën voor gegevensanalyse en visualisatie te verkennen.

#9. Richtlijnen

ChatGPT kan je hierbij helpen:

Actiepunten

 • Bespreek regelgevingskwesties met ChatGPT en vraag advies over best practices en nalevingsvereisten.
 • Samenwerken met ChatGPT om protocollen en procedures te ontwikkelen die voldoen aan de richtlijnen.
 • Gebruik ChatGPT om op de hoogte te blijven van relevante voorschriften, beleidsregels en richtlijnen van regelgevende instanties en beroepsorganisaties.

#10. Voortdurend leren en kennis uitbreiden

Onderzoekers kunnen ChatGPT gebruiken als leermiddel om;

 • Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en ontdekkingen in biotechnologisch onderzoek.
 • Nieuwe onderzoeksgebieden, methodologieën en technologieën verkennen.
 • Verbeter het begrip van complexe wetenschappelijke concepten door interactieve dialoog en verkenning.
 • Toegang tot educatieve bronnen, trainingsmaterialen en wetenschappelijke literatuur ter ondersteuning van professionele ontwikkeling.

Actiepunten

 • Praat met ChatGPT over opkomende onderwerpen of trends in biotechnologisch onderzoek en vraag om relevante bronnen of referenties.
 • Gebruik ChatGPT om online cursussen, webinars en workshops over gespecialiseerde onderwerpen te verkennen om kennis en vaardigheden uit te breiden.
 • Samenwerken met ChatGPT om gepersonaliseerde leerplannen te ontwikkelen en professionele groei- en ontwikkelingsdoelen te stellen.
 • Regelmatige interactie met ChatGPT om vragen te stellen, verduidelijking te vragen en het begrip van wetenschappelijke principes en methodologieën te verdiepen.

Conclusie

Om AI, GenAI, grote taalmodellen (LLM's) en machine learning (ML) op een verstandige manier te gebruiken, is het essentieel om gestructureerde gegevens in het systeem in te voeren. Als de gegevens niet schoon zijn, zullen de inzichten die je krijgt van de gekozen tool niet het vertrouwen genieten dat je nodig hebt voor ethische wetenschappelijke praktijken. 

Als je meer wilt weten over Digital Lab Strategy, lees dan onze uitgebreid artikel over Digital Lab Strategy of plan een gratis persoonlijke demo met ons team.

Aanbevolen Voor jou

3 min lezen 11 juli 2024
Door Zareh Zurabyan

Valkuilen van AI in biowetenschappelijke laboratoria

Van gegevenskwaliteit tot ethische overwegingen: leer hoe u de uitdagingen van AI het hoofd kunt bieden en tegelijkertijd de integratie kunt optimaliseren voor verbeterde laboratoriumactiviteiten.

Lees meer
8 min lezen 09 juli 2024
Door eLabNext

Onze gids voor het optimaliseren van de inkoop van laboratoria

Leer hoe u de inkoop in laboratoria kunt optimaliseren als onderdeel van een robuust voorraadbeheer. Ontdek best practices en stroomlijn laboperaties.

Lees meer
10 min lezen 04 juli 2024
Door Zareh Zurabyan

Hoe zal systematisch AI-gebruik de biotechnologische industrie beïnvloeden?

Leer meer over de belangrijkste aspecten, uitdagingen en een duurzaam toekomstpad voor het implementeren van AI in biotechnologische laboratoria.

Lees meer

Zet vandaag de eerste stap
naar een All Digital Lab!

Plan een persoonlijke demo voor deskundige begeleiding en een gratis evaluatie van uw labworkflow.

nl_NLNL