27 Sep 2022 Utrecht The Netherlands

WoTS 2022

Werelden van technologie en wetenschap komen tijdens WoTS 2022 bij elkaar. De integratie van kwaliteiten is van cruciaal belang voor de bezoekers. De exposanten en de betrokken branches krijgen elk hun eigen identiteit in vijf onderscheidende werelden: World of Automation, World of Laboratory, World of Electronics, World of Motion & Drives en World of Industrial Processing.
Met deze indeling krijgen de branches hun eigen identiteit, expositieprogramma en richten zij zich op hun eigen bezoekersdoelgroepen met interactieve beursprojecten en aansprekende en actuele seminaronderwerpen.

Vind hier meer informatie.

< Back to overview

Featured Events

SLA Europe 2022

SLAS Europe 2022 Conference and Exhibition

From 24-27 May, at the Royal Dublin Society in Dublin, Ireland, is the SLAS Europe 2022 Conference and Exhibition. This three-day event is a wonderful

Learn more
Future Labs Live

Future Labs Live

Future Labs Live is from 7 to 8 June at Congress Center in Basel, Switzerland. Join eLabNext at this exciting in-person event centering around the

Learn more

ISCOMS 2022

From the 8th until the 10th of June 2022 the 29th edition of the International Student Congress Of (bio) Medical Sciences (ISCOMS) will take place

Learn more

Get started with eLabNext today

Personal demo, free lab workflow assessment, and friendly expert guidance.